Bản vẽ chi tiết giá đỡ lưới chắn rác bằng thép hình

Trong chủ đề hôm nay về bản vẽ chi tiết giá đỡ lưới chắn rác bằng thép hình, chúng tôi sẽ tiếp tục nội dung đã viết trước đó liên quan đến Bản vẽ chi tiết mương gang, cửa thu nước thông dụng chống mùi hôi đã được cập nhật.

Bản vẽ chi tiết giá đỡ lưới chắn rác bằng thép hình
Bản vẽ chi tiết giá đỡ lưới chắn rác bằng thép hình
Bảng khối lượng mương gang loại 1
Bảng khối lượng mương gang loại 1 – Hố ga thu nước nằm sát với dầm bó vỉa
Cấu tạo bộ van lật chống mùi hôi
Cấu tạo bộ van lật chống mùi hôi
Chi tiết cốt thép mương gang loại 1
Chi tiết cốt thép mương gang loại 1

Ghi chú:

  • Kích thước bản vẽ: cm, thép mm, trừ các trường hợp đã ghi rõ đơn vị
  • Thép >D10 dùng CB-400V, thép <D10 dùng CB-240T theo TCVN 1651 – 2008
  • Mương gang, cửa thu nước loại 1 dùng cho hố ga thu nước nằm sát với dầm bó vỉa
  • Chi tiết hố ga thể hiện ở bảng vẽ riêng (Sẽ được cập nhật bởi Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam ở các bài viết tiếp theo)

Tham khảo thêm tại chủ đề trước về 

  • Bản vẽ chi tiết mương gang, cửa thu nước thông dụng chống mùi hôi
  • Bản vẽ cấu tạo lưới chắn rác tỷ lệ 1/20
  • Bộ van lật chống mùi hôi, lưới chắn rác và nắp hố ga

Tham khảo tại đây

Đánh giá

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email