Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: ISO

Đại Tín Việt Nam: Tổ chức khóa đào tạo nội bộ theo tiêu chuẩn ISO

Trong hai ngày 10 – 11/7/2018, Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam đã phối hợp cùng đối tác tổ chức 2 khóa đào tạo “Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015” và “Đánh giá viên nội bộ theo phiên bản ISO 9001:2015” cho các cán bộ, công nhân viên và người lao động tại […]