Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Đại Tín Việt Nam: Tổ chức khóa đào tạo nội bộ theo tiêu chuẩn ISO

Trong hai ngày 10 – 11/7/2018, Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam đã phối hợp cùng đối tác tổ chức 2 khóa đào tạo “Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015” và “Đánh giá viên nội bộ theo phiên bản ISO 9001:2015” cho các cán bộ, công nhân viên và người lao động tại Trụ sở Công ty và Xưởng sản xuất.

Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế, song hành cùng hoạt động của Đại Tín Việt Nam ngay từ những năm đầu thành lập. Việc áp dụng hệ thống quản lý tích hợp ISO từ công tác quản lý, điều hành đến các hoạt động sản suất kinh doanh đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học và gây dựng thương hiệu Đại Tín Việt Nam trên thị trường.

Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ISO 9001 -2015

Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã được cập nhật các thông tin, quy định mới liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2004 sang phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng thời hiểu rõ vai trò quan trọng của hệ thống quản lý trong quản lý, điều hành công việc và được trang bị những kỹ năng cơ bản để triển khai công việc trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý, đặc biệt là hoạt động đánh giá nội bộ tại Công ty.

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam được trao chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015