Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam được trao chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 19/9/2017, Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam được trao cứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015, điều này đồng nghĩa với việc Đại Tín là sản xuất nắp hố ga đầu tiên đạt được chứng nhận chất lượng quốc tế!

Chứng nhận ISO 9001: 2015 có ý nghĩa như thế nào với Đại Tín?

Chứng nhận này giúp khách hàng vững tin hơn vào các cam kết của Đại Tín về các nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ, bao gồm:

  • Luôn quan tâm đến khách hàng
  • Sự cam kết của lãnh đạo về chất lượng
  • Tiếp cận theo quá trình
  • Không ngừng cải tiến
Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ISO 9001 -2015

ISO 9001: 2015 là gì?

Chứng nhận ISO: 9001 2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn về quản lý chất lượng hàng đầu thế giới. Chứng nhận này là thước đo chuẩn mực để đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Nó giúp thúc đẩy các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giúp nâng cao sự hài lòng đối với các đối tượng khách hàng của doanh nghiệp/ tổ chức.

Trải qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, hệ thống của Đại Tín Việt Nam đã đạt được đầy đủ những tiêu chí chất lượng được đề ra của ISO 9001: 2015. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống quản lý của Đại Tín đang trên đà phát triển tốt và vẫn đang cải tiến không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

 

Chứng nhận này cùng góp phần giúp Đại Tín khẳng định với khách hàng của mình: những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi luôn mang chất lượng tốt nhất.

Chứng nhận ISO 9001 – 2015 cho các sản phẩm của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam

 

2 thoughts on “Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam được trao chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015

  1. Pingback: Cam kết về chất lượng sản phẩm song chắn rác của Đại Tín

  2. Pingback: Đại Tín Việt Nam: Tổ chức khóa đào tạo nội bộ theo tiêu chuẩn ISO

Trả lời