Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Lễ 2/9

Lễ 2/9, Đại Tín vẫn hoạt động để kịp tiến độ sản xuất hàng cho khách hàng

Cả nước đang hân hoan kỷ niệm lễ Quốc khánh 2/9 nhưng Đại Tín vẫn hoạt động để kịp tiến độ sản xuất hàng cho khách hàng để kịp thời bàn giao nhằm đáp ứng đúng tiến độ công trình đã được ký kết. Thời gian làm việc bình thường và thời gian làm thêm giờ […]