Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Nắp gang

Bản vẽ chi tiết nắp gang và yêu cầu số lượng cụ thể

Khách hàng gửi đến Công ty chúng tôi bản vẽ chi tiết nắp gang và yêu cầu số lượng cụ thể là 73 sản phẩm để tiến hành đúc gang theo đúng yêu cầu kỹ thuật được đặt ra. Đây là một trong những công việc thường xuyên của Đại Tín Việt Nam. Nắp gang được […]