Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Nắp hố ga tại Hàn Quốc

Tham khảo bản vẽ cơ bản nắp hố ga tại Hàn Quốc

Nắp hố ga tại Hàn Quốc

Vừa qua chúng tôi đã nhận được yêu cầu báo giá của các đối tác tại nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, họ gửi bản vẽ cơ bản nắp hố ga yêu cầu chúng tôi thực hiện đúc – chế tác hoàn thiện và vận chuyển sang quốc gia của họ. Về cơ bản, các […]