Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

Dự án Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chính thức khởi công từ ngày 9-3-2017 Dự án Nhà máy Nước mặt Sông Đuống được phê duyệt tại quyết định số 499/QĐ-TTg của Thủ […]