Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: song chắn rác gang xám

Kết quả thử nghiệm song chắn rác gang, kích thước 860×430

Trung tâm thử nghiệm VLXD XTEST Hà Nội đã tiến hành thử tải, thử nghiệm song chắn rác gang của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam sản xuất và đã nhận xét kết quả thử nghiệm phù hợp với tải trọng yêu cầu (Cấp tải: 12,5 tấn). Sản phẩm mẫu được lựa chọn […]