Kết quả thử nghiệm song chắn rác gang, kích thước 860×430

Trung tâm thử nghiệm VLXD XTEST Hà Nội đã tiến hành thử tải, thử nghiệm song chắn rác gang của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam sản xuất và đã nhận xét kết quả thử nghiệm phù hợp với tải trọng yêu cầu (Cấp tải: 12,5 tấn).

Sản phẩm mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên trong các sản phẩm do Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam sản xuất để tham gia gói thầu số 09 – Dự án TTQG huấn luyện, đào tạo ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn BC Công Binh giai đoạn 1 tại xã Thụy An, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

  • Tên mẫu/sample name: Song chắn rác gang, kích thước 860×430
  • Cấp tải/Class: 12,5 tấn
  • Xuất xứ/Source: Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam
  • Mô tả mẫu/Description: 01 mẫu
  • PP thử/Test method: BS EN 123:1-2015

KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU:

Kết quả thử nghiệm song chắn rác gang, kích thước 860x430
Kết quả thử nghiệm song chắn rác gang, kích thước 860×430

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử của chính Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam mang tới XTEST thẩm định vào ngày 3/8/2018, vui lòng không sao chép các thông tin trong kết quả này.

XTEST Hà Nội chuyên thử nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ công tác xây dựng, nghiên cứu và sản xuất vật liệu; Kiểm định chất lượng quá trình thi công, thử tải các cấu kiện, thử tải công trình. XTEST Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị, đào tạo nhân sự xây dựng phòng thử nghiệm ME & Hoàn thiện đáp ứng đầy đử các tiêu chí của các vật liệu hoàn thiện.
Đánh giá

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email