Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: tấm chắn rác

Cấu tạo cửa thu nước – hạng mục công trình thoát nước mưa

Cấu tạo cửa thu nước - hạng mục công trình thoát nước mưa

Tại một dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước, chúng tôi đã nhận được yêu cầu báo giá từ bản vẽ cấu tạo cửa thu nước – hạng mục công trình thoát nước mưa, để thuận lợi cho khách hàng tham khảo, chúng tôi cập nhật tại bài viết này. Hi vọng sẽ là […]

Gia công, cung cấp nắp hố ga và tấm chắn rác tại Vĩnh Long

Đại Tín Việt Nam luôn hỗ trợ lên dự toán chi phí, gia công, cung cấp các sản phẩm cơ khí từ gang đúc như nắp bể cáp thông tin, nắp hố ga và tấm chắn rác tại Vĩnh Long trên tất cả các huyện, thị thành trực thuộc như: Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, […]