Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: tấm đan hố ga

Sản xuất tấm đan hố ga và tấm đan mương theo bản vẽ chi tiết

Tại xưởng đúc gang của Đại Tín luôn có các hợp đồng sản xuất tấm đan hố ga và tấm đan mương theo bản vẽ chi tiết của khách hàng gửi đến, chúng tôi luôn cam kết đáp ứng đúng tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế cũng như chất lượng sản phẩm. Tấm đan hố ga […]