Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: TCVN 1659 – 75

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659 -1975 về Kim loại và hợp kim

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659 -1975 về Kim loại và hợp kim – Nguyên tắc đặt ký hiệu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành vào ngày 16/10/1975 cho đến thời điểm hiện nay. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1659 – 75 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM NGUYÊN TẮC ĐẶT KÝ […]