Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: thiết kế nắp hố ga

Nên thống nhất quy chuẩn chung trong thiết kế nắp hố ga trên toàn quốc

Nên thống nhất quy chuẩn chung trong thiết kế nắp hố ga trên toàn quốc đây là chủ đề được các nhà sản xuất, thiết kế, thi công đưa ra bàn luận nhiều trong các cuộc hội thảo về xây dựng hạ tầng đô thị tại Việt Nam nhưng vẫn chưa thực hiện được do […]