Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Văn hóa ứng xử

Văn hóa ứng xử tại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam

Bên cạnh việc sáng tạo để tìm ra những cách riêng giúp làm việc nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn thì hình thành văn hóa ứng xử nơi công sở để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đó là những thói quen, lề lối làm việc, phương cách ứng xử cùng hành vi […]

Văn hóa tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại công ty

Văn hóa tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa của đối tác/khách hàng, người lao động của Công ty có trách nhiệm tuân thủ đúng theo quy định. Bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc Chỗ ngồi […]

Văn hóa hội họp tại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam

Văn hóa hội họp tại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam là một phần trong Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, cán bộ công nhân viên và người lao động của công ty khi được mời/triệu tập đến họp đều phải cam kết tuân thủ: Nghi thức cuộc họp Đến trước ít […]

Văn hóa trong khi làm việc tại cơ quan và xưởng sản xuất

Văn hóa của Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam khi làm việc tại cơ quan và xưởng sản xuất cũng như những nơi được công ty giới thiệu đến. Nơi làm việc Đối với nơi làm việc của cá nhân Giữ gìn cảnh quan nơi làm việc sạch […]

Văn hóa ứng xử với đối tác/khách hàng của Công ty

Cán bộ Công nhân viên Đại Tín Việt Nam luôn đề cao Văn hóa ứng xử với đối tác/khách hàng và đây là một phần văn hóa doanh nghiệp của Công ty. Văn hóa ứng xử khi nói chuyện Diễn đạt bằng những câu nói ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm Sử dụng những từ […]