Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Văn hóa ứng xử với đối tác/khách hàng của Công ty

Cán bộ Công nhân viên Đại Tín Việt Nam luôn đề cao Văn hóa ứng xử với đối tác/khách hàng và đây là một phần văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Văn hóa ứng xử khi nói chuyện

 • Diễn đạt bằng những câu nói ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm
 • Sử dụng những từ ngữ đơn giản, rõ ràng và chính xác, không dùng những từ trừu tượng hoặc quá chuyên môn
 • Nói đủ nghe, không nên lặp lại các sự việc cùng một giọng điệu hoặc không nên nói nuốt lời, không nên nói khi đang ăn cũng như đang nhai kẹo cao su hoặc đang hút thuốc
 • Nói “tôi” để diễn tả ý kiến của chính mình

Văn hóa ứng xử với đối tác – khách hàng

 • Chào hỏi khách trước và chủ động giúp đỡ nếu thấy khách có biểu hiện cần giúp đỡ (kể cả khách đến không phải để gặp mình)
 • Tác phong nhanh nhẹn, đúng giờ
 • Giao tiếp với thái độ ân cần, gần gũi, biểu hiện sự thân thiện
 • Bảo đảm rằng đang sẵn sàng và luôn sẵn sàng vào mọi lúc
 • Tôn trọng khách hàng/đối tác
 • Nhanh chóng giải quyết thắc mắc than phiền của khách hàng/đối tác nhằm phục vụ một cách hữu hiệu nhất
 • Giao lưu cởi mở với khách hàng/đối tác trong quyền hạn, sẵn lòng chấp nhận các đề nghị và những ý tưởng cải tiến hợp lý của khách hàng/đối tác
 • Biết lắng nghe, cố gắng hiểu được khách hàng/đối tác để có thể đưa ra những cách diễn đạt phù hợp với khả năng hiểu biết và khả năng chú ý của họ
 • Trong giao tiếp với khách hàng/đối tác đảm bảo thái độ tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, không nói xấu tổ chức, cấp trên và đồng nghiệp

Thực hiện đúng cam kết với khách hàng