Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Quy định về việc sử dụng tài sản tại Công ty

Mỗi cán bộ nhân viên của Đại Tín Việt Nam được giao sử dụng tài sản một lượng nhất định và có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ và sử dụng chúng một cách thích hợp. Tài sản không chỉ bao gồm tiền mặt và những tài sản tài chính khác mà còn là những tài sản như là tiện nghi, công cụ và các nguồn cung cấp.

Tự ý chiếm hữu tài sản của Công ty, sử dụng không cẩn thận và lãng phí đều có tác động trực tiếp đến lợi ích của Công ty. Các nghi ngờ về vi phạm sử dụng tài sản phải lập tức báo cáo ngay để điều tra. Tài sản của Công ty chỉ được sử dụng phục vụ cho công việc của Công ty.

Hệ thống thư điện tử và Internet là công cụ hỗ trợ nhân viên làm việc. Không sử dụng tiếp cận thông tin không phù hợp cho việc phục vụ công việc như (chơi game, tranh ảnh có nội dung xấu, nghe nhạc, xem phim v.v…). Thư điện tử của nhân viên và thông tin, dữ liệu máy tính là tài sản của Công ty và Công ty có quyền kiểm soát các thông tin, dữ liệu này. Trừ phi luật pháp qui định khác, Công ty có quyền tiếp cận và công bố các thông tin này nếu thấy cần cho công việc. Vi phạm các chính sách này có thể bị kỷ luật kể cả buộc thôi việc khỏi Công ty.