Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Các chuẩn mực đạo đức của Người lao động Đại Tín Việt Nam

Chuẩn mực đạo đức Công ty đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho mỗi nhân viên về cách thực hiện những nguyên tắc kinh doanh. Chuẩn mực này nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết trong việc hành xử hợp pháp và trung thực, đặt lợi ích công ty lên trên lợi ích cá nhân, đấu tranh chống lại hối lộ và tham nhũng, luôn thể hiện tính chính trực ở mức cao nhất.

 1. Tôn trọng chuẩn mực đạo đức

Trong công việc, chuẩn mực đạo đức nghĩa là:

 • Giữ vững giá trị chuẩn mực đạo đức trên tinh thần của các nguyên lý, điều lệ và nguyên tắc chỉ đạo phù hợp với văn hoá của Đại Tín Việt Nam
 • Không lạm dụng quyền lực hay chức vụ
 • Đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẩn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác
 • Loại trừ biểu hiện đối xử không bình đẳng và thiếu tôn trọng lẫn nhau
 • Tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Đại Tín Việt Nam
 • Thẳng thắn thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm của chính mình
 1. Tiêu chuẩn đạo đức trong công tác
 • Mọi cá nhân trong Công ty phải đứng cùng trong một tổ chức là Đại Tín Việt Nam
 • Mọi người phải cùng làm việc vì thành tích chung của Công ty chứ không chỉ cho bản thân hoặc lợi ích của một nhóm người
 • Mọi nhân viên hình thành những mối quan hệ với khách hàng trên cơ sở bình đẳng và hợp tác
 • Toàn bộ CBCNV trong Công ty lịch sự nhã nhặn; chuyên nghiệp; không hời hợt, bề ngoài
 • Mọi cá nhân trong Công ty phải: dễ gần gũi, hoà đồng; tự kích hoạt bản thân; phát triển các kỹ năng nghiệp vụ; liên tục học hỏi kiến thức và các kỹ năng mới; tôn trọng, thân mật và chân thành với đồng nghiệp
 • Ý kiến của mọi người phải được đánh giá đúng và lắng nghe; Đánh giá thành tích của nhân viên được thực hiện kịp thời và công bằng.
 1. Tập thể luôn học hỏi, không ngừng cải tiến
 • Đại Tín Việt Nam đã, đang và sẽ phấn đấu duy trì một môi trường làm việc tích cực, sáng tạo, khuyến khích các buổi thảo luận về quy trình, sản phẩm, và đưa ra hướng dẫn cho nhân viên qua các chương trình, tài liệu đào tạo và các nguồn khác
 • Đại Tín Việt Nam nỗ lực xây dựng môi trường làm việc mà theo đó mỗi thành viên sẽ chủ động thực hiện công việc, phát huy tính sáng tạo để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu cho công việc được giao, nơi mà những kinh nghiệm khác nhau mang lại giá trị và tất cả nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân
 • Những nhân viên và cán bộ quản lý luôn tôn trọng và làm việc cùng nhau để thực hiện được sứ mệnh của Đại Tín Việt Nam.
 1. Sự tin tưởng và cam kết.
 • Đại Tín Việt Nam cam kết thực hiện một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp công bằng, không gian lận, không thiên vị đối với mọi nhân viên. Khuyến khích nhân viên mạnh dạn trong việc phát biểu ý kiến về công việc và về những vấn đề cá nhân. Mỗi cá nhân cùng cam kết làm việc với sự nhiệt tình sáng tạo nhằm cống hiến cao nhất cho Công ty
 • Đại Tín Việt Nam cam kết tôn trọng sự riêng tư của nhân viên. Những thông tin bí mật bao gồm hồ sơ cá nhân, hồ sơ y tế, thông tin liên quan đến điều tra pháp luật, những hành động bị kỷ luật sẽ được tránh sử dụng vào những mục đích không thích đáng, hay bị tiết lộ, và sẽ chỉ được sử dụng phục vụ trong những nhu cầu công việc được pháp luật cho phép
 • Đại Tín Việt Nam áp dụng một cách nhất quán những quy định và nguyên tắc đối với tất cả mọi đối tượng khách hàng, đối tác, và cán bộ nhân viên của mình. Những quyết định, đánh giá của cán bộ quản lý đối với nhân viên phải đảm bảo công bằng dựa trên kết quả công việc và quan sát thực tế; Tận tâm với tiến trình xem xét thành tích, thiết lập hệ thống xem xét thành tích từ hai phía. Thái độ đối xử với các khách hàng, đối tác của Đại Tín Việt Nam là bình đẳng như nhau, bảo đảm cam kết về chất lượng dịch vụ và cùng có lợi.
 1. Tính minh bạch và trách nhiệm.
 • Đại Tín Việt Nam chia sẻ, công khai thông tin về hoạt động Công ty, với cán bộ, nhân viên, với đối tác, khách hàng của mình và luôn tôn trọng giá trị của tất cả mọi người khi tiếp xúc
 • Các thành viên trong gia đình Đại Tín Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, cùng góp sức xây dựng Công ty, chịu trách nhiệm về hành vi của mình
 • Mọi người trong Đại Tín Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những phần việc của mình
 1. Sự chuyên nghiệp và sáng tạo.
 • Cán bộ nhân viên Đại Tín Việt Nam cần phải thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quan hệ đối nội cũng như đối ngoại. Tính chuyên nghiệp thể hiện trong thái độ đối xử với khách hàng, đối tác, sử dụng và bảo mật thông tin khách hàng, tuân thủ quy trình, quy định, tuân thủ pháp luật, thái độ tôn trọng đồng nghiệp…. Đại Tín Việt Nam tôn trọng sự riêng tư ngoài công việc của nhân viên và không truy vấn những thói quen đạo đức cá nhân, trừ phi những vấn đề đạo đức đó làm suy giảm năng lực của nhân viên trong việc thực hiện công việc và hoặc đó là những vấn đề không thích hợp với nội quy lao động và quy chế nhân viên đã ban hành
 • Đại Tín Việt Nam luôn cải thiện môi trường làm việc để cho tất cả nhân viên có thể làm việc theo nhóm cùng nhau với sự cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Mỗi người đều tham gia vào những nỗ lực chung, tôn trọng lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến và tinh thần trách nhiệm.