Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Đại Tín phấn đấu vào 3 DN cung cấp song chắn rác trên toàn quốc

Trong chiến lược hoạt động giai đoạn 2018 đến năm 2020, Đại Tín Việt Nam phấn đấu vào TOP 3 doanh nghiệp cung cấp song chắn rác trên toàn quốc với 02 dòng sản phẩm chính được chế tác từ gang và composite.

Giai đoạn 2018 – 2020, Đại Tín Việt Nam sẽ tiếp tục tái cấu trúc sâu rộng và hoạch định sản xuất dựa trên 03 sản phẩm chủ lực để cạnh tranh gồm: song chắn rác; nắp hố ga và nắp bể cáp. Dần dịch chuyển từ đúc gang sang các sản phẩm thân thiện với môi trường là composite.

Song chắn rác composite được sơn màu vàng

Trong đó, sản phầm sản xuất kinh doanh chính của Đại Tín Việt Nam là song chắn rác được xác định tiếp tục là nòng cốt. Do đó sẽ được công ty tập trung tối ưu hóa sản xuất, quản lý và đẩy mạnh các hoạt động đầu tư các trang thiết bị, máy móc và các công nghệ sản xuất hàng đầu để bảo đảm chất lượng sản phẩm và giá thành cạnh tranh.

Đại Tín Việt Nam sẽ tập trung tái cấu trúc sâu rộng về ngành nghề, công nghệ, tài chính và tạo ra sức mạnh tập thể hướng tới mục đích tăng trưởng. Trong đó, quan trọng nhất là chú trọng phát triển nội tại, khi nội tại tốt sẽ sinh ra dòng tiền từ ngành sản xuất từ sản phẩm ổn định. Mục tiêu của Đại Tín Việt Nam là giữ vững vị trí số 1 trong nhóm các doanh nghiệp cùng ngành, giữ vững thương hiệu uy tín quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Về mục tiêu doanh thu sản xuất song chắn rác trên toàn quốc của Đại Tín chiếm tỷ trọng 33-35% doanh thu sản xuất của toàn công ty và tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2018-2020 đạt 9-10%.