Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Đại Tín Việt Nam phấn đấu đạt kết quả doanh số năm 2018

Huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của toàn thể CBCNV quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phấn đấu đạt kết quả doanh số năm 2018; đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ phúc lợi đối với người lao động.

Tập trung khai thác cơ sở vật chất, chú trọng công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và công cụ lao động; thường xuyên đổi mới đa dạng hóa các sản phẩm; tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng để giữ khách truyền thống; mở rộng liên kết với các nhà thầu, tăng cường khai thác nguồn khách mới, chú trọng khách nội địa có thu nhập cao; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong marketing để tăng tính chuyên nghiệp, đa dạng hóa các kênh bán hàng, đặc biệt là bán hàng qua mạng…

Tiếp tục triển khai chiến lược kinh doanh các sản phẩm composite phù hợp với thị trường trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục triển khai các giải pháp bán hàng hiệu quả.

Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng địa bàn hoạt động; chủ động nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khâu sản xuất nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ

Để có thể cạnh tranh với các công ty khác công ty đã luôn củng cố và năng cao nội lực của mình bằng cách thu hút các nguồn lực có chất lượng cao, xây dựng chế độ đãi ngộ và chế độ thâm niên cho các nhân viên, đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn minh, gắn kết các thành viên trong công ty đảm bảo sự cạnh tranhh lành mạnh. Đây chính là điều kiện để công ty có thể nâng cao khả năng cạnh tranh so với các công ty khác.

Công ty cũng thường xuyên tiến hành điều tra, phân tích, so sánh với các đối thủ cạnh tranh để xác định những hạn chế, yếu kém của mình so với các đối thủ cạnh tranh, và kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp… để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác.

Từ các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, chúng tôi luôn đảm bảo khả năng đạt được doanh số năm 2018 cao.