Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Đọc bản vẽ nắp hố ga bằng gang và báo giá cho khách

Tại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam chúng tôi chuyên nhận đọc bản vẽ nắp hố ga bằng gang và báo giá cho khách dựa trên các file thiết kế của khách chi tiết từng hạng mục công trình.

Trong quá trình đọc bản vẽ nắp hố ga bằng gang là một công việc rất quan trọng phục nhiều mục đích như làm bảng khối lượng mời thầu, đặt hàng thiết bị vật tư, kiểm soát khối lượng trong dự án của khách hàng. Các Kỹ sư đang công tác tại Đại Tín Việt Nam sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn toàn miễn phí ngay cả khi khách hàng không đặt hàng tại công ty.

Lợi ích của khách hàng khi gửi bản vẽ nắp hố ga bằng gang cho Đại Tín

  • Trong quá trình đọc hiểu bản vẽ, chúng tôi cũng sẽ tham chiếu cho quý khách hàng mô hình 3D và catalogue của thiết bị vật tư để các bạn hình dung tốt hơn về các thiết bị vật tư trong thực tế
  • Dựa trên đọc bản vẽ, chúng ta sẽ đi vào bóc tách khối lượng theo các hạng mục dễ quản lý: hệ thống nắp hố ga, song chắn rác….Quý khách hàng sẽ nhận được file báo giá phân chia bảng khối lượng bóc tách sao cho dễ nhìn, dễ quản lý sau này.
Gia công hoàn thiện sản phẩm theo bản vẽ nắp hố ga

Các hình thức gửi bản vẽ nắp hố ga bằng gang cho Đại Tín