Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Đọc bản vẽ song chắn rác bằng gang đúc sẵn và báo giá khách

Các Kỹ sư và chuyên viên bóc tách khối lượng của Công ty Cổ phần Đại Tín sẽ đọc bản vẽ song chắn rác bằng gang đúc sẵn và báo giá khách dựa trên thiết kế của dự án.

Sau khi khách hàng đồng ý với báo giá của chúng tôi, Đại Tín Việt Nam sẽ soạn thảo hợp đồng dựa trên số lượng phát sinh thực tế của quý khách và tiến hành gia công chế tạo sản phẩm dựa trên bản vẽ song chắn rác của khách hàng.

Gia công chế tạo song chắn rác dựa trên bản vẽ của khách

 

Lợi ích của khách hàng khi gửi bản vẽ song chắn rác bằng gang đúc sẵn

  • Trong quá trình đọc hiểu bản vẽ, chúng tôi cũng sẽ tham chiếu cho quý khách hàng mô hình 3D và catalogue của thiết bị vật tư để các bạn hình dung tốt hơn về các thiết bị vật tư trong thực tế
  • Dựa trên đọc bản vẽ, chúng ta sẽ đi vào bóc tách khối lượng theo các hạng mục dễ quản lý: hệ thống nắp hố ga, song chắn rác….Quý khách hàng sẽ nhận được file báo giá phân chia bảng khối lượng bóc tách sao cho dễ nhìn, dễ quản lý sau này.

Các hình thức gửi bản vẽ song chắn rác bằng gang cho Đại Tín