Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Mẫu biên bản giao nhận hàng nắp hố ga và song chắn rác

Quý khách hàng vui lòng tải về Mẫu biên bản giao nhận hàng nắp hố ga và song chắn rác của Công ty Cổ phần Đại Tín và thay đổi các thông tin trùng khớp với nội dung hợp đồng và ký trước để công việc bàn giao sản phẩm nhanh và thuận lợi hơn.

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG

Sản phẩm Bộ nắp hố ga và song chắn rác theo HĐ số 27/HĐ ĐTXQ ngày 12/6/2018

BÊN NHẬN:

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng ……….
  • Địa chỉ: Số nhà phường   , Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  • Đại diện: Anh Đào Xuân Quý
  • Địa điểm giao hàng: Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội

BÊN GIAO

  • Công ty Cổ Phần Đại Tín Việt Nam
  • Địa chỉ: 15/27 Lương Đình Của, Hà Nội
  • Đại diện: Đỗ Hồng Sơn – 0912 209 525
  • Website: https://naphogadaitin.com

Quy cách và số lượng hàng hóa như sau:

STT

Tên hàng, quy cách ĐVT Số lượng

Ghi chú

1

Bộ nắp hố ga 850 x 850 Cái 50

2

Song chắn rác gang kt 900 x 600 Cái 20

3

Nắp hố ga kt 850 x 850. D650 Cái 40

4

Song chắn rác 600x400x40 Cái 45

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải về file Mẫu biên bản giao nhận hàng nắp hố ga và song chắn rác

Driver: https://docs.google.com/document/d/1MuQ9R3bGfNoDPvHrP4ik3SQPGiFoastIeLKIm2at_xs/edit?usp=sharing