Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Mẫu hợp đồng mua bán nắp hố ga, song chắn rác năm 2018

Mẫu hợp đồng mua bán nắp hố ga, song chắn rác năm 2018 để quý khách có thể tham khảo trước khi liên hệ mua hàng, đặt hàng cũng như muốn chỉnh sửa các điều khoản kèm theo, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số:          /HĐKT – ĐT&VH

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay ngày    tháng    năm 2018, tại văn phòng Công ty CP Đại Tín Việt Nam chúng tôi gồm:

I. Bên mua (Bên A):

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Tài khoản số:
 • Mã số thuế :
 • Đại diện là Ông: Chức vụ: Giám đốc

II. Bên bán (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÍN VIỆT NAM

 • Địa chỉ: Số 15/27, Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 • Điện thoại: 024.6293 3084
 • Tài khoản: 1410206024301 tại Ngân hàng AGRIBANK Mỹ Đình – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106354457
 • Đại diện là: Bà Nguyễn Thị Nhung                             Chức vụ: Giám đốc

Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý mua, bên B đồng ý bán cho bên A các loại sản phẩm nắp hố ga gang với số lượng và đơn giá theo Điều 2.

Điều 2: Số lượng, đơn giá, chất lượng hàng hóa

 1. Số lượng, đơn giá hàng hóa:

TT

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Số lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền(VNĐ)

1

2

 
Cộng tiền hàng trước thuế  
Thuế GTGT 10%
Tổng giá trị tiền hàng sau thuế

– Chi phí vận chuyển về công trình tại công trình:       đồng

Tổng giá trị hợp đồng:                  đồng 

(Bằng chữ: ……………………………………………….một trăm đồng chẵn)

Giá trị trên là tạm tính, giá trị thanh toán dựa theo khối lượng giao nhận thực tế giữa hai bên.

Chất lượng hàng hóa:

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng, số lượng được ghi cụ thể chi tiết như trên.
 • Toàn bộ vật tư thiết bị bên B bán cho bên A mới 100%, thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 • Bên B chịu trách nhiệm bảo hành cho sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
 • Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm do bên B cung cấp gặp sự cố mà nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất thì bên A phải thông báo ngay cho bên B trong vòng 03 ngày kể từ khi sản phẩm bị lỗi. Bên B có trách nhiệm xác định lỗi và thực hiện công tác bảo hành cho bên A trong thời gian 05 ngày.
 • Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc bị sự tác động của con người và các trường hợp bất khả kháng khác.
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng, số lượng được ghi cụ thể chi tiết như trên.

Điều 3: Phương thức giao nhận

Địa điểm giao hàng:

Giao hàng tại: công trình …….

Hai bên tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ nhau trong việc kiểm tra số lượng, chủng loại, quy cách vật tư và vận chuyển để việc giao nhận được thuận lợi, nhanh chóng.

Thời gian giao nhận: Sau 7 đến 10 ngày kể từ ngày bên B nhận được tiền tạm ứng đặt hàng của bên A và không muộn quá 10 ngày bên A thông báo lấy hàng. Quá thời hạn trên bên B sẽ cho bên A gửi hàng tại kho bên B nhưng bên A vẫn phải thanh toán tiền hàng theo Điều 4 của Hợp đồng và thời gian lưu kho không quá 30 ngày.

Chứng từ kèm theo :

 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Chứng nhận ISO
 • Chứng nhận xuất xưởng
 • Phiếu xuất kho
 • Hóa đơn GTGT

Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá trị hợp đồng:                    đồng

 (Bằng chữ : …………………………………..một trăm đồng chẵn)

Phương thức thanh toán:

 • Bên A tạm ứng  x0% giá trị đơn hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Giá trị còn lại được thanh toán hết trước khi bên A nhận hàng

Điều 5: Xử lý tranh chấp

Trong khi thực hiện hợp đồng nếu có khó khăn vướng mắc hai bên sẽ gặp nhau bàn bạc cùng nhau tìm cách giải quyết.

Mọi sửa đổi, bổ sung trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng phải được sự nhất trí của hai bên bằng văn bản phụ lục. Văn bản này có giá trị như một phần không thể tách rời của hợp đồng.

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B quá 25 ngày theo thời hạn ghi trong Điều 4 của hợp đồng, trong trường hợp này bên B không phải hoàn lại tiền đặt cọc cho bên A.

Nếu hợp đồng vi phạm mà hai bên không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án kinh tế. Quyết định của tòa án là phán quyết buộc hai bên phải thực hiện.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này gồm 4 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ để thực hiện.

Sau 15 ngày kể từ ngày bên A nhận đủ hàng và thanh toán đủ tiền hàng cho Bên B, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như  Hợp đồng được thanh lý.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Mẫu hợp đồng mua bán nắp hố ga, song chắn rác năm 2018 sẽ được liên tục cập nhật theo yêu cầu khách hàng. Vui lòng liên hệ để chúng tôi gửi trực tiếp cho quý khách hàng.

Quy định và hình thức thanh toán