Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Những yêu cầu cơ bản về đúc gang cầu, gang xám bằng công nghệ làm khuôn cát

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam Những yêu cầu cơ bản về đúc gang cầu, gang xám bằng công nghệ làm khuôn cát tự đóng dắn cho chất lượng tốt nhất, đẹp nhất, không có khuyết tật bên trong sản phẩm

Yêu cầu về phôi đúc:

 • Đúng thành phần và cơ tính quy định
 • Không có khuyết tật đúc bên trong sản phẩm
 • Kích thước chính xác
 • Lượng dư gia công ít
 • In hình sắc nét
 • Bề mặt sản phẩm bóng đẹp

Yêu cầu về thao tác

 • Đơn giản không đòi hỏi có thợ lành nghề.
 • Không tốn nhiều sức lao động
 • Năng suất cao
 • Làm được các sản phẩm nhỏ đến rất lớn vài trục tấn
 • Cơ động trong sản xuất, phù hợp làm đơn chiếc đến sản xuất hàng loạt lớn

Yêu cầu về công nghệ:

 • Linh động, in hình sắc nét
 • Thoát khí dễ
 • Độ bền khuôn lớn làm được những sản phẩm to
 • Bề mặt đẹp
 • Tự đóng rắn tạo độ bền
 • Lấy cát ra khỏi sản phẩn đơn giản

GANG CẦU MÁC VÀ CƠ TÍNH THEO TIÊU CHUẨN ISO 1083 – 1987

Mác gang Độ bền kéo

>/= MPa

Độ bền chảy

>/= MPa

Độ giãn dài

>/= %

Độ cứng

(HBS)

Tổ chức kim tương
900-2  900  600  2  280 – 360  Bainit hoặc Mactensit ram
800-2  800  480  2  245 – 355  Peclit hoặc tổ chức ram
700-2  700  420  2  225 -305  Peclit
600-3  600  370  3  190 – 270  Peclit + Ferit
500-7  500  320  7  170 – 230  Peclit + Ferit
450-10  450  320  10  160 – 210  Peclit + Ferit
400-15  400  250  15  130 – 180  Ferit
400-18  400  250  18  130 – 180  Ferit
350-22  350  220  22  Ferit

Công nghệ làm khuôn cát tự đóng dắn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, khi đúc xong cho ra sản phẩm tốt nhất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của sản phẩm đòi hỏi. Tỷ lệ phế phầm sau khi xuất đến người sử dụng là rất thấp.