Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Khung nắp bể cáp bưu điện 2 cánh D400