Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Nắp ga bưu điện 06 cánh D400-E600

Kích thước tiêu chuẩn nắp ga bưu điện 06 cánh

  • Chiều rộng (mm): 1.050
  • Chiều dài (mm): 2.750

Kích thước khung nắp ga bưu điện 06 cánh bằng gang cầu

  • Kích thước ngoài khung (mm): 2.415 x 950
  • Kích thước trong khung (mm): 2.250 x 750