Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: nắp bể cáp bưu điện

Tấm sàn grating, nắp bể cáp bưu điện, song chắn rác tại Phú Yên

Xâm nhập thị trường cung cấp các sản phẩm từ gang đúc như nắp hố ga, tấm sàn grating, nắp bể cáp bưu điện và song chắn rác tại Phú Yên trong vòng 10 năm qua, Đại Tín Việt Nam đã khẳng định được chất lượng sản phẩm, thương hiệu cũng như giá thành cạnh […]

Nắp bể cáp bưu điện nâng cấp hệ thống Bưu chính viễn thông tại Đắk Lắk

Trong những năm qua, chúng tôi đã cung cấp nắp bể cáp bưu điện nâng cấp hệ thống Bưu chính viễn thông tại Đắk Lắk góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông tin liên lạc trong tỉnh, trong […]

Quy định kích thước chuẩn về các loại bể và nắp bể cáp bằng gang cầu

Căn cứ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về cống cáp, bể cáp và tủ đầu cáp viễn thông tại QCVN xxx: 2010/BTTT Quy định kích thước chuẩn về các loại bể và nắp bể cáp bằng gang cầu tại Phụ lục, bể cáp nắp đậy bằng gang cầu là loại bể hình chữ nhật có […]

Sản xuất nắp bể cáp bằng gang phục vụ các công trình xây dựng cơ bản

Đại Tín Việt Nam chuyên trực tiếp sản xuất nắp bể cáp bằng gang phục vụ các công trình xây dựng cơ bản từ dân dụng đến công nghiệp trên cả nước với thương hiệu hơn 10 năm trong lĩnh vực đúc các sản phẩm từ gang. Theo QCVN xxx:2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về […]