Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: nắp bể cáp thông tin

Ứng dụng nắp bể cáp thông tin giúp tạo cảnh quan đô thị

Ứng dụng nắp bể cáp thông tin giúp tạo cảnh quan đô thị

Việc ứng dụng Nắp bể cáp thông tin giúp tạo cảnh quan đô thị bằng phương pháp hạ ngầm mạng lưới viễn thông tránh các “mạng nhện” tại Việt Nam đang được áp dụng rộng rãi tại các địa phương trên cả nước. Việc hạ ngầm nằm trong tổng thể chung để xóa dần tình trạng […]

Đưa nắp bể cáp thông tin, nắp hố ga, song chắn rác tại TP Hồ Chí Minh

Đại Tín Việt Nam đã thiết kế, chế tạo và vận chuyển để đưa các sản phẩm nắp bể cáp thông tin, nắp hố ga, song chắn rác tại TP Hồ Chí Minh cho các doanh nghiệp tại địa phương mặc dù thị trường cạnh tranh rất khốc liệt nhưng các sản phẩm của Đại Tín […]