Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: tấm đan mương

Tấm đan rãnh thoát nước bằng gang đúc và composite của Đại Tín

Được sản xuất bằng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt tấm đan rãnh thoát nước bằng gang đúc và composite của Đại Tín đều đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và Thế giới. Các tấm đan rãnh thoát nước được thiết kế là các thanh gang theo chiều chịu tải […]

Sản xuất tấm đan hố ga và tấm đan mương theo bản vẽ chi tiết

Tại xưởng đúc gang của Đại Tín luôn có các hợp đồng sản xuất tấm đan hố ga và tấm đan mương theo bản vẽ chi tiết của khách hàng gửi đến, chúng tôi luôn cam kết đáp ứng đúng tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế cũng như chất lượng sản phẩm. Tấm đan hố ga […]