Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Tiêu chuẩn Quốc gia

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659 -1975 về Kim loại và hợp kim

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659 -1975 về Kim loại và hợp kim – Nguyên tắc đặt ký hiệu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành vào ngày 16/10/1975 cho đến thời điểm hiện nay. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1659 – 75 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM NGUYÊN TẮC ĐẶT KÝ […]

TCVN 1659 – 75: Kim loại và hợp kim – Nguyên tắc đặt Ký hiệu

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659 – 1975 về Kim loại và hợp kim – Nguyên tắc đặt ký hiệu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1659 – 75 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM NGUYÊN TẮC ĐẶT KÝ HIỆU QUI […]

TCVN 10333-1: 2014 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Hố thu nước mưa và ngăn mùi

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10333-1:2014 qui định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm hố thu nước mưa và hố ngăn mùi bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho hệ thống thoát nước đô thị. Mời các bạn […]