Bảng kết quả thử nghiệm Song chắn rác bằng gang của Đại Tín

Khi triển khai đấu thầu thi công các dự án, hạng mục: đường giao thông; thoát nước mưa; thoát nước thải đều phải có bảng kết quả thử nghiệm Song chắn rác bằng gang từ các cơ quan chức năng quản lý nhà nước. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ cập nhật 01 mẫu ngẫu nhiên và có kết quả như sau:

  • Tên mẫu/Sample name: Song chắn rác bằng gang kích thước 928 x 400 x 70mm
  • Cấp tải/Class: 30.0 tấn
  • Xuất xứ/Source: Công ty cổ phần Đại Tín Việt Nam
  • Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu kích thước 928 x 400 x 70mm
  • PP thử /Test menthod: BS EN 124-1:2015

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SONG CHẮN RÁC BẰNG GANG / TEST RESULT

STT/

No

Tên chỉ tiêu

/Characteristics

Đơn vị

/Units

Kết quả

/Results

Yêu cầu/Requests

BS EN 124-1:2015

1

Kích thước/Dimension

mm

928x400x70

 

2

Đường kính đường tròn nội tiếp của khung đỡ – CO

/Clear opening – CO

mm

320.0

 

3

Đường kính tấm lót

/Diameter of test blook

mm

250.0

250.0

4

Xác định biến dạng dư sau 5 lần thử ở 2/3 mức tải

yêu cầu/Determine measurement of the permanent of the cover after five times the application of 2/3 of the test load

mm

   
+ Tải trọng thử/Test load

kN

200.0

 
+ Biến dạng dư sau 5 lần thử

/Measurement of the permanent of the

cover after five times

mm

0.27

≤ 1*

5

Thử tải ở tải trọng thiết kế

/Application of the test load

     
  + Tải trọng thử/Test load

kN

300.0

 
  + Thời gian duy trì tải

/Time maintained of test load

s

30.0

30 ÷ 32

  + Tình trạng mẫu sau khi thử

/Sample status afer testing

 

Không hỏng/Undamaged

 

(*) – Độ võng yêu cầu cho loại sử dụng trọng lượng bản thân làm khóa với hố thu mà không có cơ cấu khác

Là một nhà thầu chuyên cung cấp các vật tư, thiết bị hạ tầng cho các hạng mục dự án: san nền; đường giao thông; thoát nước mưa; thoát nước thải… Đại Tín Việt Nam luôn đảm bảo được chất lương sản phẩm đúng và đạt các tiêu chuẩn, quy định của các chủ đầu tư và các quy định của pháp luật.

Một số bảng kết quả thử nghiệm các sản phẩm khác của công ty đều đạt chuẩn:

Kết quả thử nghiệm nắp hố ga gang
Kết quả thử nghiệm song chắn rác gang

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email