Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Danh mục dự án lắp đặt nắp hố ga tại Quảng Nam của Đại Tín

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam đã và đang cung cấp sản phẩm cho nhiều dự án lắp đặt song chắn rác, tấm sàn grating và nắp hố ga tại Quảng Nam cho các đối tác, khách hàng và nhà thầu tại địa phương.

Qua gần 10 năm cung ứng nắp hố ga tại Quảng Nam, sản phẩm đã được triển khai khắp trên các địa bàn tỉnh đi qua địa phận các huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang.

Danh mục dự án Quốc lộ lắp đặt nắp hố ga tại Quảng Nam của Đại Tín

  1. Quốc lộ 1A: Tổng chiều dài cung ứng sản phẩm khoảng 2,5 km, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với bề rộng nền đường 12 m, mặt đường 11 m kết cấu mặt bê tông nhựa.
  2. Đường Hồ Chí Minh: Tổng chiều dài toàn tuyến 190 km, trong đó chúng tôi chỉ cung cấp được một số sản phẩm song chắn rác cho tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với bề rộng nền đường 7,5 m, mặt đường 5,5 m kết cấu bê tông nhựa.
  3. Quốc lộ 14B: Cung cấp sản phẩm cho khách hàng tại huyện Nam Giang, trực thuộc tỉnh Quảng Nam  để thi công dự án.
  4. Quốc lộ 40B
  5. Quốc lộ 24C

Sản phẩm của chúng tôi được rải đều từ trục Quốc lộ 1A, từ tỉnh lị Tam Kỳ, từ những thị tứ, thị trấn… các tuyến: Quốc lộ 14B, 14D, 14E, Quốc lộ 24C…. đảm bảo giao thông thuận lợi.

Lắp đặt song chắn rác tại Quảng Nam

Trong thời gian qua và sắp tới, tại các tuyến thoát nước (tuyến mới và tuyến cũ) trên địa bàn thành phố Quảng Nam, các ngành chức năng đã, đang và sẽ tổ chức lắp đặt một số lượng lớn các nắp hố ga, song chắn rác thu nước ngăn mùi. Việc sử dụng nắp hố ga, song chắn rác đã đóng góp tích cực cho việc cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, việc sử dụng hố ga ngăn mùi cũng đang tồn tại một số bất cập, cần phải nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng cũng như tăng cường công tác quản lý của các ngành chức năng để chúng thực sự phát huy hiệu quả.

Chế tạo song chắn rác, nắp hố ga tại Quảng Nam cho khách hàng theo đơn đặt hàng

Quý khách cần báo giá các sản phẩm nắp hố ga tại Quảng Nam và các sản phẩm khác như: song chắn rác, tấm sàn grating, nắp bể cáp… quý khách chỉ cần liên hệ:

Trân trọng cảm ơn và hi vọng được phục vụ quý khách.

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam

Địa chỉ: 15/27 Lương Đình Của, Hà Nội