Các loại giấy chứng nhận nắp hố ga phù hợp với tiêu chuẩn

Giấy chứng nhận nắp hố ga, nắp cống, nắp thu nước…. phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được quy định trong những văn bản cụ thể như sau:

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (EN)

 • EN 124-1:2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods (Nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước – Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc chung của thiết kế, yêu cầu thực hiện và phương pháp thử)
 • EN 124-2:2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Gully tops and manhole tops made of cast iron (Nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước bằng gang)
 • EN 124-3:2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloys (Nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước bằng sắt và hợp kim nhôm)
 • EN 124-4:2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete (Nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước bằng cốt thép bê tông)
 • EN 124-5:2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Gully tops and manhole tops made of composite materials (Nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước bằng vật liệu composit)
 • EN 124-6:2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) (Nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước bằng nhựa PP, PE và PVC-U)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

 • TCVN 10333-1:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 1: Hố thu nước mưa và hốngăn mùi (Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 1: Catch basins and stenchproof chambers): Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm hố thu nước mưa và hố ngăn mùi bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (chiều dày thành không quá 80 mm) dùng cho hệ thống cống chung và cống bao của hệ thống thoát nước nửa riêng.
 • TCVN 10333-2:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 2: Giếng thăm hình hộp (Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 2: Box manholes): Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm giếng thăm hình hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (chiều dày thành nhỏ hơn 10 lần chiều ngang thân giếng) đấu nối ống cống thoát nước sử dụng cho các tuyến đường thuộc đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.
 • TCVN 10333-3:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 3: Nắp và song chắc rác (Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 3: Manhole covers and gratings): Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nắp hố ga và song chắn rác dùng trong xây dựng các công trình thoát nước.
 • TCVN 10334:2014 về Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh (Precast thin wall reinforced concrete septic tanks apply to the toilet)
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (chiều dày danh nghĩa của thành không lớn hơn 70 mm) dùng cho nhà vệ sinh.
 • TCVN 6394:2014 về Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (Precast thin wall reinforced concrete channels): Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (cóchiều dày danh nghĩa của thành không lớn hơn 80 mm) dùng trong các công trình tưới tiêu nông nghiệp và thoát nước thải.
 • TCVN 9116:2012, Cống hộp bê tông cốt thép (Reinforced concrete box culverts): Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn đơn (1 khoang) và đôi (2 khoang) dùng trong các công trình đường cống ngầm, cống thoát nước, cống dẫn nước thải không có áp, và có thể dùng lắp đặt hệ thống dây điện ngầm, dây cáp ngầm.
 • TCVN 10800:2015 về Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt (Precast thin wall reinforced concrete channels)
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (cóchiều dày danh nghĩa của thành không lớn hơn 80 mm) dùng trong các công trình tưới tiêu nông nghiệp và thoát nước thải.
 • TCVN 10797:2015, Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn (Products of precast concrete kerb): Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn dùng để bó hè đường, dải phân cách, đảo giao thông trên các tuyến đường giao thông và khu công nghiệp.
 • TCVN 10798:2015, Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường (Precast reinforced concrete slabs for canal-slope and pavement)
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để gia cố mái kênh mương thủy lợi, kênh mương thoát nước, mái hồ chứa, taluy đường bộ và lát mặt đường giao thông nông thôn.
 • TCVN 10799:2015, Gối cống bê tông đúc sẵn (Products of precast concrete kerb): Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn dùng để bó hè đường, dải phân cách, đảo giao thông trên các tuyến đường giao thông và khu công nghiệp.

Tất cả các sản phẩm được đúc từ gang và chế tác từ composite đều đảm bảo đúng theo đúng các tiêu chuẩn trên.

Tham khảo thêm: Tiêu chuẩn nào để các hố ga đảm bảo an toàn?

Đánh giá

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email