Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Mặt song chắn rác và khung

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và châu Âu (EN 124)

Vật liệu – Nguyên liệu chế tạo: gang đúc

Bảo vệ bề mặt: Sản phẩm đúc được xử lý khô, sạch bụi, gỉ, bên ngoài sơn nhựa đường màu đen

Danh mục: