Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Song chắn rác lắp hoặc đậy trên cống hộp

Nắp hố ga thân chữ nhật có bản lề là sản phẩm được sử dụng nhiều trong các công trình lớn, các công trình có nhưng hầm, hố kích thước lớn không thể sử dụng những loại nắp hố khác. Chính vì thế mà khi sản xuất các sản phẩm này thì công ty cổ phần Đại Tín đặc biệt chú ý tới kả năng chịu tải, khả năng bền vững với những tác dộng bên ngoài môi trường và thời tiết.

Danh mục: