Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Các công đoạn chuẩn bị để thử tải nắp hố ga gang cầu

Đại Tín Việt Nam đã phối hợp cùng đối tác thực hiện các công đoạn chuẩn bị để thử tải nắp hố ga gang cầu mà chúng tôi đã đúc và cung cấp cho dự án của khách hàng.