Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Công đoạn bơm thủy lực để thử tải nắp hố ga gang đúc

Cận cảnh công đoạn bơm thủy lực để thử tải nắp hố ga bằng gang đúc của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam đảm bảo chất lượng sản phẩm cho dự án của khách hàng.