Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Thử tải song chắn rác gang do Đại Tín sản xuất

Đại Tín Việt Nam đã phối hợp cùng với đối tác thực hiện thử tải song chắn rác gang do công ty chúng tôi trực tiếp sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho công trình của khách hàng