Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Công nghệ mới gia công nắp hố ga gang 2020

Công tin Đại Tín Áp dụng công nghệ mới vào công đoạn sản xuất nắp hô ga gang và song chắn rác. Công nghệ này góp phần không nhỏ vào việc thân thiện với môi trường, và tiết kiệm điện năng.