Thử tải song chắn rác bằng gang 250 KN

Công ty Cổ Phần Đại Tín Việt Nam phối hợp cùng với chủ đầu tư là tập đoàn Nam Cường tiến hành thử tải song chắn rác bằng gang với mức thử tải là 250 KN. Trong quá trình thử tải song chắn rác của công ty Đại Tín đã vượt qua mức thử tải ngoài 250 KN và ngay lập tức chủ đầu tư là tập đoàn Nam Cường đã chọn những sản phẩm song chắn rác và nắp hố ga do nhà sản xuất Đại Tín lắp đặt cho các dự án trọng điểm
Đánh giá

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email