Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Chính sách chất lượng sản phẩm Đại Tín Việt Nam

Để thực hiện chính sách chất lượng Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam, chúng tôi cam kết:

  • Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.
  • Mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trên cả nước.
  • Thỏa mãn tối đa các yêu cầu thỏa đáng của khách hàng.
  • Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ Cán bộ công nhân viên.
  • Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
  • Duy trì và cải tiến thường xuyên các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.

Mục tiêu của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam là trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm được chế tác từ composite và gang ngành xây dựng ở Việt Nam và trong khu vực. Vì vậy các sản phẩm của Đại Tín Việt Nam khi đưa ra thị trường sử dụng luôn có chất lượng cao, phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng và đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng.

Để đạt được mục tiêu trên Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, đồng thời không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên, nâng cao năng lực máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cao cho sản phẩm.

Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ISO 9001 -2015

Đại Tín Việt Nam cam kết và yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty thấu hiểu Chính sách chất lượng của Công ty, thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm việc hết khả năng của mình vì uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.