Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Văn hóa trong sử dụng danh thiếp công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam

Văn hóa trong sử dụng danh thiếp công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam là một phần trong văn hóa doanh nghiệp của Công ty. Cán bộ công nhân viên được công ty cấp, sử dụng danh thiếp đều phải tuân thủ đúng các quy định sau:

 1. Sử dụng danh thiếp
 • Cần chuẩn bị trước một ít danh thiếp để khi mới gặp lần đầu có thể trao được danh thiếp ngay/khi đến buổi tiếp khách
 • Danh thiếp có thể gửi kèm theo quà tặng, đồ lưu niệm, có thể dùng để thăm hỏi, cảm ơn
 • Không dùng danh thiếp đã cũ, nhàu nát, gãy góc, bẩn
 • Không viết những thông tin khác trên danh thiếp
 • Mẫu danh thiếp được sử dụng thống nhất theo quy định của Đại Tín Việt Nam
 1. Cách trao, đổi danh thiếp
 • Người tự giới thiệu tự đưa danh thiếp trước
 • Người được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi nhận được danh thiếp của người đối diện
 • Đứng lên khi đưa danh thiếp, đưa danh thiếp sao cho người nhận có thể lưu nhớ luôn dễ dàng mọi thông tin sau khi nhận
 • Nếu người đối diện đưa danh thiếp trước, nên gật đầu nhẹ khi nhận danh thiếp
 • Giữ khoảng cách 1 cánh tay khi nhận danh thiếp. Nhìn và xác nhận lại thông tin trên danh thiếp
 • Nếu cần thiết, hỏi thông tin về cách phát âm tên hoặc bất cứ thông tin gì chưa rõ trên danh thiếp
 • Khi trao đổi danh thiếp với nhiều người, hãy bắt đầu với người ở vị trí cao nhất
 • Khi trao đổi danh thiếp với hai nhóm, hãy bắt đầu với người đứng đầu của cả hai nhóm
 • Sắp xếp lại danh thiếp sau khi nhận và làm cách nào đó để ghi nhớ những người đã gặp
 • Chú ý đưa danh thiếp tay trái và nhận bằng tay phải